Uputstvo za korišćenje mobilne aplikacija CouchCoach

Poštovani  korisnici, želeli bismo da vas upoznamo sa funkcionalnostima aplikacije i pravilima na osnovu kojih se vrši bodovanje.

Pre svake utakmice, korisnik se opredeljuje za tim i predlaže po 5 igrača za prvu petorku. Nakon potvrde prve postave nemoguće je korigovati svoj izbor. Izborom 5 igrača korisnik se takođe opredeljuje za tim koji će voditi u utakmici. Na početku igre, svaki korisnik ima po 100 bodova i omogućeno je 20 akcija po jednoj četvrtini. 
 
Bodovi se osvajaju kada se aktivira neki trend. Trend traje n napada, a taj broj zavisi od vrste trenda. Akcije koje mogu dovesti do aktiviranja trenda su sledeće:

1) Korisnik je predložio koji igrač treba da uđe u igru i trener je uveo predloženog igrača. Ovaj trend traje određen broj  poseda, i za vreme tih poseda  korisnik dobija bodove kada njegov postigne  da koš, a gubi bodove kada njegov tim primi koš.

2) Korisnik je predložio koji igrač treba da izađe iz igre i trener je izveo predloženog igrača. Ovaj trend traje određen broj  poseda, i za vreme tih poseda  korisnik dobija bodove kada njegov postigne  postigne koš, a gubi bodove kada njegov tim primi koš.
 
3) Korisnik je predložio timeout i trener je zatražio timeout. Ovaj trend traje određen broj  poseda, i za vreme tih poseda  korisnik dobija bodove kada njegov postigne  postigne koš, a gubi bodove kada njegov tim primi koš.
 
4) Ako trener uvede nekog igrača, a korisnik u tom trenutku nema aktivan predlog za uvođenje tog igrača, aplikacija pita korisnika da li PODRŽAVA tu odluku, NE PODRŽAVA tu odluku, ili NEMA MIŠLJENJE. - Ako odabere da nema mišljenje, onda se ne aktivira nikakav trend.
 
 • Ako odabere da PODRŽAVA tu odluku, onda se aktivira trend koji traje određen broj  poseda, i za vreme tih poseda  korisnik dobija bodove kada njegov postigne  postigne koš, a gubi bodove kada njegov tim primi koš.
 • Ako odabere da NE PODRŽAVA tu odluku, onda se aktivira trend koji traje određen broj  poseda, i za vreme tih poseda  korisnik gubi bodove kada njegov postigne  postigne koš, a dobija bodove kada njegov tim primi koš.
 
5) Ako trener zatraži timeout, a korisnik nema aktivan predlog za traženje timeouta, aplikacija pita korisnika da li PODRŽAVA tu odluku ili NEMA MIŠLJENJE.
 
 • Ako odabere da nema mišljenje, onda se ne aktivira nikakav trend.
 • Ako odabere da PODRŽAVA tu odluku, onda se aktivira trend koji traje određen broj  poseda, i za vreme tih poseda  korisnik dobija bodove kada njegov postigne  postigne koš, a gubi bodove kada njegov tim primi koš.

U tabeli br. 1 možete videti trajanje trendova u zavisnosti od tipa.

 

TRAJANJE TRENDOVA

Tip trenda

Trajanje

Igrač ulazi u igru

4 minuta

Igrač izlazi iz igre

4 minuta

Timeout

4 minuta

Lajk: Igrač ulazi u igru

3 minuta

Dislajk: Igrač ulazi u igru

3 minuta

Lajk: Timeout

2 minuta

Pogođen igrač prve petorke

4 minuta

Tabela br. 1

Napomena: Aktiviranje trenda samo po sebi ne donosi nikakve bodove. Bodovi se dobijaju samo na osnovu događaja koji se desi u toku trajanja nekog trenda.

 

Postoje 3 akcije koje korisnik može samostalno da predloži:
 
 • Izlazak igrača iz igre,
 • Ulazak igrača u igru i
 • Timeout.
 
i istovremeno je dozvoljeno da bude aktivan samo po jedan zahtev iz svake od ovih grupa. Dakle korisnik može u istom trenutku da ima 1 zahtev da neki igrač uđe u igru, 1 zahtev da neki korisnik izađe iz igre i 1 zahtev za timeout. Čim neki trend postane aktivan, korisnik može da napravi novi predlog u toj kategoriji. Dakle, moguće je imati više aktivnih trendova, ali nije moguće imati više od 3 aktivna predloga, i to po 1 iz svake od kategorije.
U nastavku će biti prikazana tabela (Tabela br. 2) koja označava koliko bodova se dobija ili gubi za određeni događaj koji se desi za vreme trajanja trenda.

BODOVANJE TRENDOVA

Tip trenda\postignuti poeni(koševi)

+1

+2

+3

-1

-2

-3

Igrač ulazi u igru

6

12

18

-4

-6

-9

Igrač izlazi iz igre

6

12

18

-4

-6

-9

Timeout

4

8

12

-3

-5

-7

Lajk: Igrač ulazi u igru

4

8

12

-2

-4

-6

Dislajk: Igrač ulazi u igru

-4

-8

-12

2

4

6

Lajk: Timeout

2

4

6

-1

-2

-3

Pogođen igrač prve petorke

4

8

12

-2

-4

-6

                Tabela br. 2

 

Određen broj bodova se dobija kada tim koji korisnik vodi postigne koš, a gubi kada tim koji korisnik vodi primi koš (Tabela br. 3).

BODOVANJE NA OSNOVU POSTIGNUTIH/PRIMLJENIH POENA TIMA 

Postigut/primljen koš

+1

+2

+3

-1

-2

-3

Broj bodova koje korisnik osvaja

2

4

6

-1

-2

-3

Tabela br. 3

 

OBJAŠNJENJA GLAVNOG EKRANA

Korisničko ime
Broj osvojenih bodova

Broj napravljenih akcija/ukupan dozvoljen broj akcija po četvrtini

Prikaz timova i trenutnog rezultata utakmice. Narandžasta tačka označava u čijem posedu je lopta
Tekstualni komentar utakmice sa poslednjom promenom broja poena
Ovako izgleda ekran kada timeotu nije aktiviran, klikom na dugme  može se predložiti.
Ovako izgleda ekran kada je timeout predložen od strane korisnika. On traje naredna 4 poseda i ne može se otkazati.
Ovako izgleda ekran ukoliko je stvarno došlo do timeouta na utakmici, a postojao je aktivan predlog timeouta u tom trenutku. Aktivirani trend, može se videti koliko poseda traje trend, koliko poseda je već prošlo, kao i koliko poena je osvojeno za taj trend (u ovom slučaju 0).

 

IGRAČI NA TERENU:

 
Klikom na strelicu može se predložiti da igrač napusti igru.
Nakon predloga da igrač napusti igru strelica menja boju u crveno.
Ukoliko trener uvede igrača kog ste vi predložili za ulazak, aktivira se trend i može se videti koliko poseda traje trend, koliko poseda je prošlo i koliko je bodova osvojeno za taj trend.

Ukoliko ste podržali (lajkovali) trenerovu odluku da igrač uđe u igru,  aktivira se trend i može se videti koliko poseda traje trend, koliko poseda je prošlo i koliko je bodova osvojeno za taj trend. Ukoliko niste podržali (dislajkovali) odluku trenera, situacija je ista, jedino se menja ikonica na dislajk.

Ovakvo stanje ekrana označava da se desila izmena koju nismo pogodili, pa tu izmenu možemo da lajkujemo ili dislajkujemo. Klikom na lajk dugme se otvara panel preko koga možemo lajkovati ili dislajkovati odluku trenera.

 

IGRAČI NA KLUPI:

Igrači na klupi obojeni su plavom bojom. Ukoliko  želite da predložite jednog od igrača da uđe u igru to  možete učiniti klikom na strelicu, koja će promeniti  boju u zeleno. Što se tiče lajk/dislajk opcije, bodovanje se vrši isto kao i za igrače u igri. Pogođeni  predlozi izmena takođe se boduju kao za igrače koji   su u igri.
 

 

 • Like/Dislike označava da je trend aktiviran tako što je trend aktiviran nakon što je korisnik odabrao da podrži ili ne podrži odluku trenera.
 • Kada je aktivan predlog da igrač izađe iz igre, strelica desno od imena treba da bude crvene boje
 • Kada je aktivan predlog da igrač uđe u igru, strelica desno od imena treba da bude zelene boje
 • Brojevi 2/5, 3/10 označavaju koliko poseda traje trend(desni broj) i kolko poseda je prošlo od početka praćenja trenda(levi broj)
 • Za svaki trend se pojedinačno prikazuje ukupan broj osvojenih poena, i to je broj koji se prikazuje na kraju linije, skroz desno(npr. +100, +200, -50)
 • Brojevi ispod trake u kojoj se prikazuju tekstualni opisi događaja na meču, se prikazuje kretanje poena u odnosu na tim koji je korisnik odabrao(npr. ako Zvezda da trojku, pa dvojku, i onda primi dvojku trebalo bi da stoji: +3 +2 -2)
 • Zahtevi za like/dislike treba da se pojave kao YES/NO/CANCEL modal panel preko celog ekrana